Forretningskoncept

Dedikeret full-service koncept til formidling og udvikling af virksomheder

M+A SME beskæftiger sig med formidling og udvikling af små og mellemstore virksomheder, mens  M+A Smallbiz har fokus på de helt små virksomheder.

Der er store synergier og overlappende områder mellem M+A SME og M+A Smallbiz, der bibringer de to forretningsområder en stærk dynamik og en lang række fordele for kunder, som vil sælge, købe eller udvikle virksomhed.

Det erfaringsgrundlag og de ekspertiser og kompetencer det stærke mægler- og rådgiverteam besidder sætter M+A i stand til at arbejde ikke alene med formidling, salg og køb, men også med decideret udvikling i form af exit- og forretningsstrategier og operationel implementering af disse.

Det gør M+A til en helstøbt og værdifuld samarbejdspartner, uanset hvilken opgave din virksomhed står overfor.

Image

Mere end 20.000 kompetente sælger-, køber- og investoremner samlet et sted

Udgangspunktet for vores arbejde, når vi skal finde potentielle købere til en virksomhed, finde attraktive virksomheder med et godt potentiale eller sætte investorer i kontakt med investerings- og udviklingsprojekter, er vores database. Databasen er opbygget over mere end 20 år og består af mere end 20.000 emner og er dermed et rigtig godt grundlag at igangsætte processen på, når de professionelle virksomhedsmæglere skal skabe det rette match mellem en salgsvirksomhed og en køber.

Til at understøtte mæglerne i processen er der et stærkt back-office team, som varetager alle de administrative opgaver, herunder udarbejdelse af prospektmateriale, markedsføring og udsendelse af søgninger, for at sikre, at virksomhedsmæglerne er i stand til at fokusere fuldt ud på formidlingen af de mange virksomheder.

En hel database baseret på validerede emner

Samtlige køberemner i databasen er visiterede og validerede for at sikre, at en køber har de rette forudsætninger og midler til at drive den pågældende virksomhed videre. Alle salgsemner i databasen er værdiansat på et veldokumenteret grundlag, hvilket sikrer en prissætning, som afspejler den reelle markedsværdi og virksomhedens fremtidige potentiale.


Salget af en virksomhed kan bedst sammenlignes med et yderst komplekst og omfattende løsningssalg

I arbejdet med salgs- og købsprocesser aktiveres alle potentielle, relevante sælgere og købere. Interesserede emner modtager et professionelt udarbejdet prospekt og bliver efterfølgende kontaktet af virksomhedsmægleren, der driver processen. Selekteringsprocessen fortsætter indtil det kun er de emner, der ønsker at placere et bud på virksomheden, som er tilbage.

Prospektet udarbejdes af en dedikeret ressource

I M+A Group udarbejdes prospektet på grundlag af et eller flere besøg på virksomheden og interviews med ejerlederen og alle relevante nøglepersoner. En omfattende proces, der er afgørende for at kunne udarbejde et professionelt og veldokumenteret prospekt, og derfor har vi en ressource, som varetage dette yderst vigtige element.

En køber til en virksomhed findes ikke nødvendigvis i vores database, hvilket er en af grundene til, at vi hver uge annoncerer de mange salgsvirksomheder i de store landsdækkende medier. Det er nemlig afgørende at nå ud til en så stor målgruppe som muligt, når man skal gennemføre et salg, og det er vores erfaring, at annoncering i både analoge og digitale medier er et afgørende element i processen.


Virksomheden skal ses i et større perspektiv, når den sættes til salg

”Når virksomheden bliver forretningen” er et mantra, som vi arbejder ud fra i en salgsproces. Når virksomheden sættes til salg, betyder det nemlig, at virksomheden bliver til varen, der skal overtages af en ny ejer. Derfor er det vigtigt, at virksomheden er etableret og drevet på en måde, der gør, at en ny ejer kan overtage virksomheden, uden driften og udviklingen bliver påvirket under det nye ejerskab. Det indebærer blandt andet, at kunde- og leverandørkontrakter skal kunne overtages af den nye ejer, ligesom medarbejderne skal have viden om og indsigt i virksomheden, så de kan fortsætte deres arbejde uden deres tidligere ejerleders tilstedeværelse.

Det er aspekter, som vi vurderer enhver virksomhed på, fordi det er afgørende for, hvor attraktiv en virksomhed er for en ny ejer at overtage, hvilket selvsagt har indflydelse på værdien og den tid, det vil tage at gennemføre et salg.


Internationalt samarbejde for at sikre en helstøbt løsning

Vi arbejder altid på at levere den bedste og mest professionelle service i arbejdet med salg, køb og udvikling af virksomhed. Derfor har vi etableret samarbejder med flere M & A virksomheder uden for de danske grænser.

Alle opgaver, der løses af vores internationale samarbejdspartnere, løses af et team af professionelle virksomhedsmæglere fra M+A Group og den aktuelle samarbejdspartner. Det gør vi for at sikre, at opgaven bliver løst i henhold til de kontraktuelle forhold.


FIAG - gratis. indledende sparring

Når du skal sælge, købe eller udvikle virksomhed, er der mange spørgsmål og forhold at tage stilling samt overveje. Fordi det er vigtigt at have den fulde forståelse for og indsigt i den proces du skal i gang med - eller måske allerede er påbegyndt - har vi udviklet FIAG:

FIAG er gratis, indledende sparring ved salg, køb og udvikling af virksomhed og har et klart formål om at give dig de bedste forudsætninger for at igangsætte og gennemføre en effektiv og vellykket proces.

Vores ydelser

Herunder finder du nogle af de ydelser, som vi tilbyder gennem M+A Group:

  • Værdiansættelse
  • Virksomhedsrådgivning
  • Salgsmodning
  • Exit strategi
  • Kapitalfremskaffelse
  • Virksomhedsudvikling
  • Support til nødlidende virksomheder
  • Salg og køb af virksomhed

Enhver opgave er dog altid individuel, så kontakt gerne Frank Jensen på +45 24 42 79 16 eller frank.jensen@m-plus-a.com, hvis du har spørgsmål i forhold til din proces.