Internationalt aftryk og netværk

M+A Group har etableret samarbejder med flere europæiske M & A virksomheder for at fremme og optimere det M & A arbejde, vi udfører for vores kunder. I mange år har vi således haft et tæt samarbejde med to nordiske forretningspartnere. Disse har vi indgået et samarbejde med, hvor vi officielt anbefaler hinanden i vores kommunikation. I Sverige drejer det sig om Svensk Företags Förmedling, og i Norge er det Connecto AS, mens den seneste aktivitet på dette område er et samarbejde med en polsk rådgivnings- og konsulentvirksomhed, hvor M+A Group som et af flere lande, vil etablere fysiske datterselskaber.

Som følge af vores internationale partnerskaber er vi blandt andet i stand til at facilitere etablering eller køb af virksomhed i udlandet, rekruttering af medarbejdere og kapitalfremskaffelse.


Garanti for høj kvalitet

Når det er en af vores udenlandske samarbejdspartnere, som varetager en opgave, sker dette altid i et tæt samarbejde med et hold fra M+A Group. Det gør vi for at sikre, at alle opgaver bliver løst i overensstemmelse med det kontraktuelle grundlag.

Processerne omkring vores internationale aktiviteter er desuden baseret på vores avancerede og omfattende infrastruktur, der er specielt udviklet til at løse M & A opgaver.

Vi arbejder konstant for at øge kvaliteten af vores arbejde og er altid åbne for at indgå i samarbejder, som understøtter udviklingen positivt.

Virksomhedsbørsen løser opgaver med samarbejdspartner