M+A SME B2B - salg og køb af virksomhed

Professionel virksomhedsformidling siden 1997

M+A SME B2B - også kendt som Virksomhedsbørsen as - har siden 1997 arbejdet med salg og køb af små og mellemstore virksomheder. Gennem årene har vi opbygget et solidt erfarings- og vidensniveau og har på basis af udviklingen og behovet tilført nye ydelser, såsom rekruttering, kapitalfremskaffelse, investering og forretningsudvikling for at kunne levere en samlet pakkeløsning til vores kunder.

Virksomhedsbørsen løser opgaver med samarbejdspartner

Vi er i stand til at arbejde med enhver type virksomhed uafhængigt af den branche, virksomheden er tilknyttet, og det niveau virksomheden befinder sig på. Det skyldes sammensætningen af vores yderst kompetente virksomhedsmægler team, der består af mæglere, som alle har en lang og stor erfaring med forretningsformidling og -udvikling.

Årligt formidler M+A SME (B2B og Retail) omkring 70 virksomheder og udarbejder mere end 300 værdiansættelser.

Vælger du at lade M+A SME B2B forestå salget af din virksomhed, er du sikret, at alle potentielle købere er visiterede og validerede, før de får adgang til informationerne omkring din virksomhed.

Som køber er du sikret, at de virksomheder, du bliver præsenteret for, er værdiansat på et professionelt  og højt niveau, som tager højde for alle de aspekter, der har betydning for virksomhedens værdi. Prisen skal afspejle den reelle markedsværdi.

Yderligere information om M+A SME B2B / Virksomhedsbørsen finder du her.

Overvejer du at sælge eller købe en mindre virksomhed eller større butik eller forretning, så finder du yderligere information på hhv. Smallbiz A/S og ButiksBørsen A/S.


Vores ydelser

Herunder finder du nogle af de processer, vi varetager:

  • Ejer- og generationsskifte
  • Værdiansættelse
  • Ejerlederrådgivning
  • Exit strategi
  • Salgsmodning
  • Kapitalfremskaffelse og investering
  • Virksomhedsudvikling
  • M & A

Seminar om salg og køb af virksomhed

I samarbejde med udvalgte partnere, primært advokat, revisor og pengeinstitut, afholder vi omkring 35 årlige seminarer. Seminarerne giver den indsigt i og forståelse for både salgs- og købsprocessen, der er afgørende for en effektiv og vellykket proces.

For yderligere information om vores seminarer, kan du kontakte Thomas Paaske Rasmussen på telefon +45 20 34 26 29 eller email thomas.paaske.rasmussen@m-plus-a.com - eller du kan læse mere her.