M+A SME RETAIL - salg og køb af forretning

Kompetent formidling af butikker og forretninger siden 2004

M+A SME RETAIL - også kendt som ButiksBørsen A/S - har siden 2004 arbejdet med salg og køb af butikker og forretninger. Gennem årene har vi opbygget et kompetent videns- og erfaringsgrundlag og har på basis af udviklingen og behovet tilført nye ydelser, såsom rekruttering, kapitalfremskaffelse, investering og forretningsudvikling for at kunne levere en samlet pakkeløsning til vores kunder.

Virksomhedsbørsen løser opgaver med samarbejdspartner

Vi er i stand til at arbejde med enhver type forretning, uafhængigt af det niveau forretningen befinder sig på, og den branche forretningen er en del af. Det skyldes sammensætningen af vores professionelle virksomhedsmægler team, som alle har en lang og stor erfaring med forretningsformidling og -udvikling.

M+A SME (Retail og B2B) formidler årligt omkring 70 forretninger og virksomheder og udarbejder mere end 300 værdiansættelser.

Vælger du at lade M+A SME Retail forestå salget af din forretning, er du sikret, at alle potentielle købere er visiterede og validerede, før de får adgang til informationerne omkring din forretning.

Som køber er du sikret, at de butikker og forretninger, du bliver præsenteret for, er værdiansat på et professionelt  og højt niveau, som tager højde for alle de aspekter, der har betydning for forretningens værdi.

Yderligere information om M+A SME Retail / ButiksBørsen finder du her.

Overvejer du at sælge eller købe en mindre eller større virksomhed, så finder du yderligere information på hhv. Smallbiz A/S og Virksomhedsbørsen as.


Vores ydelser

Vi varetager og supporterer følgende processer:

  • Ejerskifte- og generationsskifte
  • Værdiansættelse
  • Ejerlederrådgivning
  • Exit strategi
  • Salgsmodning
  • Kapitalfremskaffelse og investering
  • Virksomhedsudvikling
  • M & A

Seminar om salg og køb af forretning

I samarbejde med udvalgte partnere, primært advokat, revisor og pengeinstitut, afholder vi omkring 35 årlige seminarer. Seminarerne giver den indsigt i og forståelse for både salgs- og købsprocessen, der er afgørende for en effektiv og vellykket proces.

For yderligere information om vores seminarer, kan du kontakte Thomas Paaske Rasmussen på telefon +45 20 34 26 29 eller email thomas.paaske.rasmussen@m-plus-a.com - eller du kan læse mere her.