Vision og mission

Et stort antal virksomheder vil de kommende år gennemgå et ejer- eller generationsskifte. Det stiller høje krav til den service og kvalitet, vi som virksomhedsmæglere skal levere til vores kunder. Derfor arbejder vi ud fra en klar vision og mission.

Vores vision er:

  • at skabe standarden for holistisk og værdiskabende service og rådgivning i forbindelse med salg og køb af virksomheder.
  • at værne om sælgerens arv og køberens fremtid i forbidendelse med salg og køb af virksomheder. Som sælger skal man have det bedst mulige udbytte for sin virksomhed og de mange timer, man har brugt på den, men samtidig skal man som køber også erhverve sig en virksomhed, som har et godt fremtidigt potentiale.

Vores mission er:

  • at vores virksomheder kontinuerligt skaber vækst og positive resultater.
  • at fremme ejerlederens muligheder for at kunne gennemføre et salg eller køb med det bedst mulige resultat og udgangspunkt for enten at fortsætte driften af virksomheden eller det bedst mulige afsæt i en ny rolle.
Virksomhedsbørsen løser opgaver med samarbejdspartner