SALG AF VIRKSOMHED - ER DU KLAR TIL PROCESSEN?

Det er en stor beslutning at sætte sin virksomhed til salg. Derfor er det ikke uvæsentligt, hvilken proces der danner grundlag for arbejdet med salget af virksomheden. Med 25 års erfaring inden for branchen ved vi, hvilke elementer som sikrer det bedste grundlag for en vellykket salgsproces.

Vi har i det følgende samlet og beskrevet de områder, du med fordel kan forholde dig til, inden salgsprocessen igangsættes. Med alle forudsætninger på plads sikrer du virksomhedens værdi og skaber grundlaget for et effektivt formidlingsforløb.

En salgsproces er altid individuel. Derfor er du velkommen til at kontakte os på 70 20 04 16 eller info@m-plus-a.com. Denne indledende dialog er selvfølgelig gratis og uforpligtende.

Vellykket virksomhedsformidling
Vellykket virksomhedsformidling

FORBERED DIT EXIT FRA BEGYNDELSEN

Det er ikke den sidste dag som virksomhedsejer, der fylder mest, når man indtager positionen som ejerleder. Alligevel skaber det stor værdi at arbejde målrettet med en udviklings- og exit-strategi, idet de skaber forudsætningerne for det størst mulige udbytte ved et salg.

Exit-strategien repræsenterer de ønsker og forventninger, ejerlederen har til udbyttet ved et salg. Forretnings- og udviklingsstrategien omfatter de mål, virksomheden skal opnå over en kortere og længere periode.

En klar plan for virksomhedens vækst og udvikling understøtter og øger virksomhedens værdi frem mod et salg.

Den rette selskabsstruktur ved salg af virksomhed

DEN RETTE SELSKABSSTRUKTUR​ ER VIGTIG

Når man overvejer at sælge sin virksomhed, giver det god mening at gennemgå sin selskabsstruktur og vurdere, om strukturen vil skabe udfordringer i forbindelse med et salg. Hvis man driver en personligt ejet virksomhed eller et selskab uden holdingselskab, skal skatteforholdene vurderes.

Den rette selskabsstruktur er ofte med til at forenkle overdragelsen. Desuden begrænser den rette selskabsstruktur købers omkostninger, mens sælger opnår det bedst mulige afkast. Ønsker man som sælger at geninvestere sine penge efter salget, har selskabsstrukturen også betydning for ens udgangspunkt.

Derfor er vores klare anbefaling, at man i samarbejde med sine rådgivere tager stilling til den selskabsstruktur, virksomheden drives i. Så det ikke skaber unødvendige udfordringer, når virksomheden skal sælges.

DEN BÆREDYGTIGE ORGANISATION

Hvor attraktivt det er for en køber at overtage en etableret og velfungerende virksomhed, afhænger i høj grad af organisationen. Har virksomheden etableret en organisation der sikrer, at virksomheden kan videredrives på samme niveau som før salget af virksomheden? Hvor attraktiv virksomheden er at overtage, har man som ejerleder stor indflydelse på – både i den aktuelle drift af virksomheden og fremadrettet.

Har virksomheden en vis størrelse, er det oplagt at etablere en ledelsesstruktur med overført ledelsesansvar. I mindre virksomheder kan man ofte nøjes med at uddelegere ansvarsområder til udvalgte medarbejdere. Ansvarsfordelingen er medvirkende til at opbygge en engageret, handlekraftig og kompetent organisation, som uafhængigt af ejeren sikrer den daglige drift.

Fordelingen af ansvarsområder til nøglemedarbejdere stiller krav om, at de vil forblive i virksomheden efter et salg. Hvis et virksomhedssalg afhænger af en eller flere medarbejderes fortsatte tilstedeværelse, kan man benytte flere modeller for at fastholde dem i virksomheden. Eksempelvis kan man tilbyde medarbejderen en stay-on bonus, der udbetales over en periode og er afhængig af medarbejderens ansættelsesforhold.

Den bæredygtige organisation
Vigtige forretningsområder i forbindelse med virksomhedssalg

DOKUMENTATION AF DE VIGTIGE FORRETNINGSOMRÅDER OG -PROCESSER

DOKUMENTATION
AF DE VIGTIGE FORRETNINGS-
OMRÅDER OG -PROCESSER

En køber skal nemt kunne danne sig det nødvendige overblik over alle de vigtige områder i virksomheden. Dokumentation af juridiske, økonomiske og kommercielle forhold sikrer den nye ejer et solidt indblik i virksomheden.

Processen, hvor man sikrer, at blandt andet kunde- og leverandørkontrakter er opdaterede, kaldes også salgsmodning – du finder yderligere information om  udvikling og salgsmodning her

Juridiske dokumenter omfatter aftaler med kunder, leverandører og forretningspartnere samt ansættelseskontrakter. Dokumenterne skal være korrekt, fyldestgørende og kunne overdrages til en ny ejer.

Dokumentationen af de økonomiske områder indebærer, at alle regnskabstekniske forhold skal være dokumenteret med aktuelle tal og resultater. Så en køber opnår et transparent indblik i de enkelte profitcentre.

Virksomhedens kommercielle forhold skal være dokumenteret og kunne fremvises til en køber. Så vedkommende har et godt indblik i grundlaget og forudsætningerne for virksomhedens drift.

Endeligt er det afgørende at have allieret sig med rådgivere med solid erfaring inden for salg af virksomhed.

POTENTIALET OG FORUDSÆTNINGERNE FOR AT REALISERE DET

Beregningen af virksomhedens værdi i forbindelse med et salg er foruden resultaterne baseret på virksomhedens potentiale.

Rummer virksomheden ekspansionsmuligheder? Kan virksomheden udvide sit produktsortiment? Hvordan kan virksomheden styrke sin markedsposition fremadrettet?

Hvorvidt potentialet kan realiseres med det eksisterende setup eller ej, vil have betydning for værdien. Det er således ikke tilstrækkeligt, at potentialet er til stede – der skal også være klarhed over de forudsætninger, det kræver at realisere det.

Virksomhedens potentiale har betydning for værdien

SALG AF VIRKSOMHED - PROCESSEN TRIN FOR TRIN

Salgsprocessen indledes med en afklarende dialog, hvorefter udarbejdelsen af værdiansættelsen igangsættes. Værdiansættelsen udarbejdes altid på et veldokumenteret grundlag baseret på den historiske udvikling, de vigtige faktorer og virksomhedens potentiale. De vigtige faktorer omfatter blandt andet organisationsstrukturen, produktionsapparatet samt leverandørforhold og er beskrevet sammen med værdiansættelsen af virksomheden.

Hvis værdiansættelsen indfrier forventningerne, indgås en mandataftale, hvorefter vi igangsætter processen med udarbejdelse af salgsmateriale og afsøgning af markedet for relevante købere.

I nedenstående har vi overordnet skitseret de elementer, som indgår i salgsprocessens faser.

Rådgivere ved virksomhedshandel

TAG DE RIGTIGE RÅDGIVERE MED PÅ REJSEN

Vigtigheden af at alliere sig med de rigtige rådgivere kan ikke undervurderes.

Derfor anbefaler vi altid, at man lader en advokat med kommerciel indsigt udarbejde sine juridiske dokumenter og kontrakter. Med den rette advokat understøttes virksomhedens drift og udvikling positivt, mens man i en forhandling og Due Diligence har et solidt grundlag.

Dokumentationen af virksomheden er afgørende for virksomhedens værdi, og derfor må der aldrig opstå tvivl om virksomhedens tal. Hvis man i en formidlingsproces kan fremvise en revisorpåtegning foretaget af en registreret eller autoriseret revisor, har man et stærkt forhandlingsgrundlag.

Professionelle rådgivere med kommerciel indsigt skaber stor værdi for virksomheden på både kort og lang sigt.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL SALGSPROCESSEN?

Overvejer du at sælge din virksomhed?

Du er altid velkommen til at kontakte os på 70 20 04 16 eller info@m-plus-a.com.

Det er gratis og uforpligtende.