PERSONDATAPOLITIK FOR M+A GROUP A/S

Hos M+A Group A/S bestræber vi os altid på at beskytte dine og andres personoplysninger bedst muligt. Det gør vi, fordi vi gerne vil værne om den grundlæggende rettighed til privatlivets fred.

I vores persondatapolitik finder du information om, hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger, når du er kunde hos os eller benytter dig af vores services, herunder hjemmesiden, nyhedsbrev mv.

Kontakt og persondataansvarlig

M+A Group A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, når du er kunde hos os eller benytter dig af vores services, herunder hjemmesiden, nyhedsbrev mv. Du kan til enhver tid rette henvendelse via nedenstående.

M+A Group A/S
Strevelinsvej 10
7000 Fredericia
Mail: info@m-plus-a.com
CVR: 38511335

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilket formål

Afhængig af din relation til os, behandler vi dine personoplysninger på forskellig måde og til forskellige formål. Generelt indhenter vi kun personoplysninger i de tilfælde, hvor det er relevant for din aktivitet hos M+A Group A/S. Nedenfor kan du læse om, hvad der gælder for de forskellige områder.

Formål

Når man besøger vores hjemmeside, indsamler vi information om den besøgendes adfærd med det formål at opsamle statistik om brugen af hjemmesiden.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen – Artikel 6-1-f), idet vi afvejer, at indsamling af adfærdsoplysninger på vores hjemmeside ikke bryder med den besøgendes grundlæggende rettigheder.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles alene personoplysninger i form af IP-adresse, som i øvrigt er pseudonymiseret eller anonymiseret, når adfærdsoplysninger registreres hos vores databehandlere. Vi indsamler ikke andre oplysninger med henblik på at kunne identificere besøgende. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere Cookieinformation og Google Analytics.

Opbevaring af personoplysninger

De data, vi indsamler til statistik, opbevares så længe, vi er juridisk forpligtede hertil, eller så længe det er relevant for hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Cookies

Vi benytter cookies på vores hjemmeside. Læs vores cookiepolitik for uddybning.

Links til andre hjemmesider

Der kan på hjemmesiden være links til andre hjemmesider eller samarbejdspartnere. Vi kan ikke holdes ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider eller hjemmesidernes indsamling af personoplysninger i øvrigt.

Formål

Når man benytter en kontaktformular på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne vende tilbage på henvendelsen.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer, at den besøgende selv har afgivet oplysningerne med henblik på at blive kontaktet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles generelle kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer. Derudover beder vi om en besked, der kan uddybe, hvad henvendelsen drejer sig om. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive hverken videregivet eller overdraget uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger

Hvis der på baggrund af henvendelsen indledes et samarbejde, kundeforhold eller på anden måde skabes en tættere relation, vil personoplysningerne blive opbevaret, så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet. Hvis ikke, vil personoplysningerne blive slettet, når henvendelsen er behandlet.

Formål

Når man tilmelder sig nyhedsbrevet på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne sende e-mails med nyheder, tilbud, nye produkter og services, invitationer til arrangementer samt øvrige marketingtiltag.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker baseret på samtykke. Bemærk at man på ethvert tidspunkt kan trække sit samtykke tilbage.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn og e-mail. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden. Personoplysningerne overdrages (ikke videregives) til MarketingPlatform, hvor de anvendes til udsending af nyhedsbreve. MarketingPlatform kan ikke benytte personoplysningerne til egne formål og handler derfor udelukkende på vores instruks. Der er indgået en databehandleraftale med MarketingPlatform.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysningerne opbevares, så længe man abonnerer på nyhedsbrevet, eller indtil man trækker sit samtykke tilbage.

Formål

Når man tilmelder sig et fysisk arrangement (kontaktformular), behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne registrere tilmeldte samt med det formål at kunne sende e-mails med servicebeskeder om arrangementet/webinaret op til og umiddelbart efter afholdelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer, at den besøgende selv har afgivet oplysningerne med henblik på at blive kontaktet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles oftest kontaktoplysninger i form af navn, e-mail, telefonnummer og cvr-nummer, men det kan forekomme, at vi også beder om titel, virksomhed og lignende. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger

Hvis der på baggrund af deltagelsen i et event indledes et samarbejde, kundeforhold eller på anden måde skabes en tættere relation, vil personoplysningerne blive opbevaret, så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet. Hvis ikke, vil personoplysningerne blive slettet, når eventet er afviklet, og henvendelsen er behandlet.

Formål

Når man er kunde i vores virksomhedsmæglerforretning, behandler vi de angivne personoplysninger med følgende formål i) at kunne fakturere efter bogføringslovens regler og fremsende fakturaen pr. e-mail, ii) at kunne oprette en formidlingssag på en virksomhed og/eller iii) at kunne oprette en køber i vores køberkartotek.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker baseret på at kunne overholde en aftale om købet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles typisk følgende oplysninger; navn, adresse, e-mail, postadresse, firmanavn, CVR-nr., uddannelse, titel, egenkapital og lignende. Der indsamles alene oplysninger, som kunden selv afgiver, og som er relevante for formålene beskrevet ovenfor.

Modtagere af personoplysninger

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere Donky Power (CRM-system) og PH Cloudservice (Økonomistyringssystem). Der er indgået databehandleraftaler med Donky Power og PH Cloudservice.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger, der opbevares i relation til samarbejds- eller kundeforhold, vil blive opbevaret, så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Hvem overfører og videregiver vi personoplysninger til

For at kunne levere alle vores produkter og ydelser, benytter vi os af en række eksterne leverandører af services, der er vores databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med disse eksterne leverandører, hvilket er vores garanti for, at de overholder vores krav til beskyttelse af personoplysninger. Overførte data bliver ikke brugt til egne formål af den eksterne leverandør.

Så vidt det er muligt, anvender vi udelukkende databehandlere som ligger i EU/EØS området, så personoplysninger ikke overføres til usikre tredjelande.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@m-plus-a.com.