VÆRDIANSÆTTELSE AF VIRKSOMHED

VÆRDIANSÆT-
TELSE AF VIRKSOMHED

”Hvad er min virksomhed værd?” Det er et af de oftest stillede spørgsmål, når vi bliver kontaktet af virksomhedsejere, der overvejer at sætte deres virksomhed til salg. En virksomheds værdi afhænger af en lang række faktorer. Derfor er det en forudsætning at udarbejde en værdiansættelse af virksomheden, før man kan give et brugbart svar på spørgsmålet.

Organisationsstruktur, kunde- og leverandøraftaler samt produktionskapacitet er nogle de faktorer, der kombineret med potentiale og historik har betydning for værdiansættelsen.

I det følgende finder du information om de områder, der har indflydelse på værdien af virksomheden. Derudover beskriver vi kort den kommende proces, forudsat man ønsker at sætte sin virksomhed til salg.

Værdiberegning af virksomhed
Værdiberegning af virksomhed

DE HISTORISKE TAL KAN IKKE STÅ ALENE

Virksomhedens historiske tal er et udtryk for efterspørgslen på virksomhedens produkter og ydelser. Hvis virksomheden gennem en årrække har kunnet præsentere gode regnskabstal, understøtter historikken en sund virksomhed. En sund virksomhed, der kontinuerligt har udviklet sig i henhold til markedets efterspørgsel.

Men er virksomhedens produkter også efterspurgte om 5 og 10 år? Er virksomheden forberedt til fortsat vækst? Det er blot nogle af de vigtige fremadskuende spørgsmål at forholde sig til og blandt de væsentligste grunde til, at historikken aldrig kan stå alene. Men altid skal ses i forhold til de vigtige faktorer og potentialet. De vigtige faktorer omfatter alle områder med relevans for virksomhedens drift og udvikling.

Forskellige faktorer med betydning for værdiansættelsen

DOKUMENTATIONEN AF DE VIGTIGE FAKTORER ER AFGØRENDE

De vigtige faktorer omfatter alle områder i virksomhedens forretningsgrundlag, der har betydning for den daglige drift, herunder kunder, leverandører, produkter og organisationsstruktur. Fordi forretningsgrundlaget er afgørende for virksomhedens værdi, kan man med fordel skabe et solidt, veldokumenteret grundlag. Fra begyndelsen.

En transparent opdeling af profitcentre, så man tydeligt kan se, hvilke områder der skaber omsætning og indtjening, er væsentligt at sikre. Samtidig er det relevant at kunne vurdere, hvorvidt et eller flere produkter teknologisk, produktionsmæssigt og/eller kommercielt er afhængige af andre produkter.

Det transparent grundlag kan med fordel kombineres med dokumentation af arbejdsgange og -processer i en Modus Operandum eller Statement of Work.

Processen med at sikre et veldokumenteret datagrundlag forudsætter i nogle tilfælde en udvikling af virksomheden. Når det er tilfældet, inddrages vi ofte i arbejdet med at sikre et solidt datagrundlag, der kan forsvare virksomhedens værdi.

Ledelsesstrukturen og organisationen har ligeledes betydning for værdiansættelsen af virksomheden. I denne sammenhæng er det væsentligt, at den daglige drift af virksomheden ikke er afhængig af ejerlederen. Det er derfor hensigtsmæssigt at etablere et mellemlederniveau i virksomheden og/eller uddelegere ansvarsområder til nøglemedarbejdere.

Det solide grundlag er med til at skabe en handlekraftig, selvkørende organisation, der er i stand til at opretholde den daglige drift. Også når ejerlederen ikke er til stede i en kortere eller længere periode. En bæredygtig organisation har selvsagt stor betydning for værdiansættelsen af virksomheden.

Virksomheder, der i høj grad er afhængige af ejerlederens tilstedeværelse, har som oftest en lavere værdi. For at kompensere for dette er der nogle modeller, man kan anvende. Eksempelvis kan man indgå aftale om, at den afgående ejerleder forbliver i virksomheden i en foruddefineret årrække. For dermed at sikre overdragelse af viden samt muligheden for at strukturere virksomheden hensigtsmæssigt.

Ligeledes har det betydning for virksomhedens værdi, hvorvidt kunde- og leverandørforhold er baseret på et solidt, juridisk og kommercielt aftalegrundlag. Er de det, styrkes værdiansættelsen af virksomheden.

Grundlæggende gælder det, at et stærkt forretningsgrundlag skaber en højere værdisætning, mens et svagt grundlag fører til en lavere værdi.

VIRKSOMHEDEN SKAL OGSÅ EKSISTERE OM 10 ÅR

Virksomhedens forudsætninger for ikke kun at have sin berettigelse ”i morgen”, men også om 10 år, er vitale for virksomhedens værdi.

Selvom et produkt er efterspurgt i dag, så er det ikke ensbetydende med, at det også er tilfældet om en årrække. Derfor er virksomhedens evne til at tilpasse sig teknologier og markedets efterspørgsel et væsentligt aspekt, når vi udarbejder en værdiansættelse.

Virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde de nødvendige ressourcer understøtter ligeledes virksomhedens eksistensgrundlag, deraf værdi.

Formidlingen af en virksomhed skal sikre både sælgerens arv og køberens fremtid. Det er en markant del af vores forretningsgrundlag og afspejler sig tydeligt i den måde, vi værdiansætter virksomheder på.

Potentialets betydning for virksomhedens værdi

DEN VIDERE PROCES

Hvis man, efter at have fået præsenteret værdiansættelsen af virksomheden, ønsker at igangsætte en salgsproces, indgår man en mandataftale. Aftalen giver os mandat til at afsøge markedet for relevante købere og formidle virksomheden til disse.

Håndteringen af al information sker altid under fuld fortrolighed i en styret og effektiv salgsproces.

SKAL VI VÆRDIANSÆTTE DIN VIRKSOMHED?

Ønsker du at få udarbejdet en værdiansættelse, eller har du spørgsmål til processen, er du velkommen til at kontakte os. På enten telefon 70 20 04 16 eller info@m-plus-a.com – det er gratis og uforpligtende.