KØB AF VIRKSOMHED

Der kan være mange grunde til, at man ønsker at købe en virksomhed. Et strategisk opkøb med formålet om at styrke sin eksisterende virksomheds grundlag er en mulighed. Men man kan også have et ønske om at etablere sig som selvstændig efter flere år som ansat. Uanset hvilket incitament, der danner grundlag for at indlede en købsproces, er der flere forhold, det er relevant at tage stilling til.

I det følgende gennemgår vi de typiske områder, man bør have afklaring omkring, når man vil igangsætte en købsproces. Alle processer er forskellige, og derfor er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 70 20 04 16 eller mail info@m-plus-a.com. Det er gratis og uforpligtende.

Vellykket købsproces
Vellykket købsproces

START KØBSPROCESSEN RIGTIGT

Størstedelen, der ønsker at købe en virksomhed, har specifikke krav til den branche, virksomheden arbejder i, typisk også til beliggenheden. Fælles for køberne er, at de enten vil styrke deres eksisterende markedsposition eller etablere sig som selvstændig. Derudover er der en mindre andel, der ikke er afklarede om den type virksomhed, de ønsker at købe, men er åbne for forskellige muligheder.

Vores klare anbefaling er, at man har en plan for, hvad man vil med købet af virksomheden. En afklaring vi gerne bidrager med at opnå.

Som en del af købsprocessen underskrives en NDA (Non Disclosure Agreement), hvorefter man optages i vores køberkartotek. Efterfølgende kan man i fuld fortrolighed modtage prospektmateriale på de virksomheder, der matcher ens krav og ønsker.

Du finder et stort udvalg af vores salgsemner. Det er ikke alle sager, der er tilgængelige på vores salgsportal, og derfor er du velkommen til at kontakte os, hvis du ikke finder en relevant virksomhed.

Kompetencer og forudsætninger for køb af virksomhed

HVILKE FORUDSÆTNINGER KRÆVER DET AT KØBE OG DRIVE EN VIRKSOMHED?

De forudsætninger, man som køber indleder en købsproces med, er vidt forskellige.

Nogle har i flere år været ejerledere med det fulde ansvar for ledelse, drift og udvikling. Andre har som leder været ansvarlig for den daglige drift og udvikling, men uden at have haft det overordnede ansvar. Nogle har et ønske om at etablere sig som selvstændig. Afhængig af forudsætningerne kan det være relevant at inddrage en partner og/eller medejer, der kan understøtte relevante områder.

Behovet og mulighederne for finansiering af købet af virksomheden er ligeledes et væsentligt aspekt at være afklaret omkring. Det er som udgangspunkt et krav, at man som køber kan investere egne midler i finansieringen af virksomheden, men der findes en række finansieringsmuligheder, der kan sikre det nødvendige økonomiske grundlag til at realisere handlen. Sælgerfinansiering, indgåelse af partnerskab og investorfinansiering er nogle af modeller, man kan benytte i finansieringen af virksomheden.

KØBSPROCESSEN - TRIN FOR TRIN

Inden man igangsætter en købsproces, er det væsentligt at afklare forskellige forhold, herunder faglige og økonomiske forudsætninger.

Salgsmaterialet for en virksomhed deles altid under fuld fortrolighed. Derfor skal man, inden man kan modtage prospektmateriale, underskrive en NDA samt udfylde et spørgeskema. Spørgeskemaet omfatter blandt andet ønske til branche og region. Vores forståelse for dine ønsker sikrer, at vi kan kontakte dig, når vi får en virksomhed til salg, som opfylder kravene.

Efter indgåelse af NDA kan man som køber modtage prospekt på relevante virksomheder.

I nedenstående har vi skitseret den typiske proces, man gennemgår, når man ønsker at købe en virksomhed.

OPKØBSAFTALE – MÅLRETTET AFSØGNING AF MARKEDET

Som alternativ til den traditionelle ovenstående købsproces kan man indgå en opkøbsaftale.

På grundlag af køberens specifikke krav og ønsker afsøger vi mulighederne for at finde en virksomhed, der matcher kravene. Det indebærer blandt andet, at vi kontakter virksomheder, som ikke findes i vores interne database, for at afklare salgsmuligheder.

I nogle tilfælde kan en køber alle have udvalgt navngivne virksomheder, der har deres interesse. Er det tilfældet, tager vi kontakt til virksomhederne og undersøger deres interesse i et salg. Er et salg interessant for virksomheden, udarbejder vi et mindre prospekt på denne, så opkøberen kan få indsigt i virksomheden og vurdere, hvorvidt den er interessant.

Afsøgning af markedet for købere

HAR DU SPØRGSMÅL TIL KØBSPROCESSEN?

Overvejer du at købe virksomhed, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende, gratis dialog.

Enten på telefon 70 20 04 16 eller info@m-plus-a.com.