M+A MASTERCLASS EKSPERTDELTAGER

Leoni Advokater

Leoni Advokater

www.leoniadvokater.dk

Sct. Mathias Gade 96 B
86 62 06 00

Kontaktperson: Christopher Bering
cb@leoniadvokater.dk 

M+A MASTERCLASS EKSPERTDELTAGER 2022
– ekspertdeltager i Holstebro

Leoni Advokater

Leoni Advokaters team med speciale i virksomhedsoverdragelse og generationsskifte, rådgiver primært små og mellemstore virksomheder (SMV-segmentet) i hele processen fra den forudgående vurdering af casen og den indledende kontakt til gennemførelse af undersøgelser/due diligence, kontrakt- og prisforhandlinger, herunder sammensætning af garantikatalog og aftalens endelige indgåelse på vegne af både køber og sælger. I processen, der kan vedhøre såvel køb som salg helt, delvist eller over tid (successivt), indgår ligeledes eventuelle earn-out eller reinvesteringsaftaler, og de aftaler, der indgås mellem flere ejere (ejeraftaler), hvor rettigheder og forpligtelser fastslås. Samlet set sikres kunden en tryg og gennemsigtig proces i et forløb, der ofte er præget af flere rådgivere, og en sikkerhed for, at de ønsker og forudsætninger, som kunden har til enten købet eller salget ligeledes høres og inddrages, med henblik på at opnå det bedst mulige resultat.