KØB OG SALG AF VIRKSOMHED SET FRA KØBERENS SYNSPUNKT

På M+A MasterClass samler vi udvalgte eksperter, der svarer på dine spørgsmål om køb af virksomhed. 

Købsprocessen set fra købers synspunkt

M+A MASTERCLASS GIVER DIG FORSTÅELSE FOR PROCESSEN

En vægtning af risikoen op mod potentialet er afgørende.

Hvis man er førstegangskøber, skal man tage beslutningen om enten at starte helt fra bunden eller købe en eksisterende virksomhed. I begge tilfælde skal man altid vurdere, om man har de rette forudsætninger. Det gælder både faglige, ledelsesmæssige og kommercielle forudsætninger for at drive virksomheden til vækst og udvikling.

Hvis man beslutter sig for at købe en virksomhed, er der en række vigtige områder, man skal have afdækket. Det er alle områder, der dikterer, om alle nødvendige grundelementer og forudsætninger for forretningen er til stede.

Overvejer du at købe virksomhed, får du på M+A MasterClass blandt andet svar på følgende:

  • Er virksomheden, man vil købe, baseret på et sundt og bæredygtigt grundlag?
  • Er virksomheden rentabel vurderet på basis af et historisk grundlag og et fremtidigt potentiale?
  • Er virksomheden prissat, så risikoprofilen er acceptabel?
  • Kan virksomheden drives videre uden den nuværende ejerleder, og vil de vigtige nøglemedarbejdere forblive i efter overtagelsen?
  • Har man som køber de rette forudsætninger rent finansielt for at købe virksomheden samt sikre det fornødne driftsgrundlag efter købet?
  • Hvilken finansieringsmodel giver mening, og hvordan sikrer man en optimal finansiering baseret på tålmodige penge til den rigtige rente?
  • Hvordan udarbejder man bedst sin vækststrategi og den business case, der skal danne grundlaget for forretningsplanen og finansieringen?
  • Hvordan finder man frem til de sunde og relevante virksomheder, der er til salg på markedet?
  • Skal man købe aktiverne eller selskabet?
  • Hvilke kvaliteter skal ens rådgivere have?

Ovenstående spørgsmål er i særdeleshed væsentlige for førstegangskøbere. For en strategisk køber er punkterne ikke mindre vigtige, men andre områder vil være lige så vigtige at få afdækket.

Alle områder og spørgsmål vil blive berørt og beskrevet på M+A MasterClass seminaret. På den efterfølgende ejerledermesse er det muligt at få en direkte og personlig sparring med eksperterne fra seminaret.